,,Pisanie muzyki — to jak ustawianie drabiny bez możliwości oparcia jej o mur. Nie ma rusztowań: konstrukcja ta utrzymuje równowagę jedynie dzięki cudowi jakiejś wewnętrznej logiki, dzięki wrodzonemu wyczuciu proporcji.”

Artur Honegger