Cykl drzeworytów drukowanych czerwoną farbą. Prace w formacie 180 x 50, papier, tkanina, 2021-2022.

dav
dav